§ WOLNOŚĆ    § WŁASNOŚĆ    § MAJĄTEK

To prawa, których moja kancelaria może dochodzić w Państwa imieniu w Niemczech
Wybierz język / Sprache wählen     

Witamy na stronie naszej kancelarii

Groźba utraty wolności, znacznych sum pieniężnych, mienia, czasem całego majątku, miejsca pracy, czy też prawa jazdy, to poważne problemy.

Moi klienci, zwracając się do mnie o pomoc, znajdują się często w wyjątkowych, trudnych sytuacjach życiowych.

Jestem świadomy tego, że jako adwokat w wielu przypadkach współdecyduję o dalszych losach moich klientów, dlatego wykonuję mój zawód rzetelnie i zawsze z najwyższą strannoscią.

Artur Ragwitz


MOJA KANCELARIA SŁUŻY PAŃSTWU POMOCĄ PRAWNĄ NA TERENIE CAŁYCH NIEMIEC, NA PAŃSTWA ŻYCZENIE RÓWNIEŻ W JĘZYKU POLSKIM.